IVD Express: International Van Delivery

AVÍS LEGAL

I. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deure d’informació disposat a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) de l’11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web:

La titularitat d’aquest lloc web, www.ivdexpress.com, (en endavant, Lloc Web) l’ostenta: Pere Vila, amb NIF: 39387975S, i que les seves dades de contacte són:

  • Direcció: C/ Llum, 21, 08253 – Sant Salvador de Guardiola (Barcelona)
  • Telèfon de contacte: 649 98 60 77
  • Email de contacte: transport@ivdexpress.com

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’objecte de les condicions: El Lloc Web

L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (en endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc Web. Als efectes de les presents Condicions s’entendrà com Lloc Web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en les interfícies de pantalla com a l’arbre de navegació (en endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línea que en el seu cas ofereixen als Usuaris (en endavant, Serveis).

IVDExpress es reserva la facultat de modificar, a qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment IVDExpress pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el Lloc Web o l’accés als mateixos.

L’accés al Lloc Web per l’Usuari té caràcter lliure i, per norma general, és gratuït sense que l’Usuari tingui que proporcionar una contraprestació per a poder gaudir d’això, excepte en el relatiu al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagués contractat l’Usuari.

La utilizació dels Continguts no requereix prèvia subscripció o cap registre.

L’Usuari

L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició de l’Usuari, pel que s’accepten, des de que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada cop que visiti el Lloc Web.

El Lloc Web de IVDExpress proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per realitzar un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’extendrà a:

  • Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades oferts per IVDExpress sense que sigui contrari al que es disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altre manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc Web.
  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari en els formularis estesos per IVDExpress per l’accés a certs Continguts o Serveis oferts pel Lloc Web. En tot cas, l’Usuari notificarà de forma immediata a IVDExpress sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només, el robatori, extraviament, o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació.

El mer accés a aquest Lloc Web no suposa entaular cap tipus de relació de caràcter comercial entre IVDExpress i l’Usuari.

L’Usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions. Per tant, aquest Lloc Web d’IVDExpress no es dirigeix a menors d’edat. IVDExpress declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment daquest requisit.

El Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. IVDExpress no assegura que el Lloc Web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment. Si l’Usuari resideix o té el seu domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar en el Lloc Web ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, haurà d’assegurar-se de que tal accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint IVDExpress responsabilitat alguna que es pugui derivar d’aquest accés.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ EN EL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

IVDExpress no garantitza la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. IVDExpress farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, no obstant això, no es responsabilitza ni garantitza que l’accés a aquest Lloc Web no vagi a ser ininterromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc es responsabilitza o garantitza que el contingut o software al que pugui accedir-se a través d’aquest Lloc Web, estigui lliure d’error o causi un mal al sistema informàtic (software i hardware) de l’Usuari. En cap cas IVDExpress serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i l’ús del Lloc Web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o als provocats per la introducció de virus.

IVDExpress tampoc es fa responsable dels danys que es puguin ocasionar als usuaris per un ús inadecuat d’aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

IV. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

L’Usuari o tercer que realitzi un enllaç des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al lloc Web d’IVDExpress haurà de saber que:

No es permet la reproducció —total o parcial— de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc Web sense autorització expressa d’IVDExpress.

No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc Web d’IVDExpress, ni sobre els Continguts i/o Serveis del mateix.

A excepció de l’enllaç, el lloc web en el que s’estableixi aquest enllaç no contindrà cap element, d’aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, excepte autorització expressa d’IVDExpress.

L’establiment de l’enllaç no implicarà la existència de relacions entre IVDExpress i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació d’IVDExpress dels continguts, serveis i/o activitats ofertes en aquest lloc web, i viceversa.

V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

IVDExpress per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessàris pel seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per consegüent, obres protegides com a  propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant a la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa a la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense la autorització d’IVDExpress.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial d’IVDExpress. Podrà visualitzar els elements del Lloc Web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol d’altre suport físic sempre i quan sigui, exclusivament, per ús personal. L’Usuari, no obstant això, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat al Lloc Web.

En cas de que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels Continguts del Lloc Web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a IVDExpress a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

VI. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

IVDExpress es reserva la facultat de presentar les accions civíls o penals que consideri necessàries per la utilitzación indeguda del Lloc Web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l’Usuari i IVDExpress es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controversia en relació amb la interpretació i/o a l’aplicació d’aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.

XARXES SOCIALS

Copyright 2023 © Tots els drets reservats | ivdexpress.com |

Abrir chat
1
¿Necesitas transportar tu mercancía?
¡Hola!

Podemos transportar lo que necesites.

Porque para nosotros, tu mercancía es única.

¿En qué podemos ayudarte?